නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

1 Night Half Board Stay for 2 at English Mansion in Kandy

1 Night Half Board Stay for 2 at English Mansion in Kandy

Taylors Hill Boutique Hotel, Pattiyagama estate, Deltota

නිතිපතා මිල 27,900.00 LKR
නිතිපතා මිල 30,000.00 LKR විකුණුම් මිල 27,900.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy a 1-night half board stay for 2 at our stunning English mansion in Kandy's hill country. Savor a welcome drink, unwind in elegant accommodation, and delight in gourmet meals, including a 3-course dinner. Relax with pool access and complimentary tea or coffee. Book now for an unforgettable escape!

✅ Includes:

 • 1 Night Half board stay for 2 people
 • Welcome drink
 • Accommodation
 • Half board meals (2 Meals) (3-course dinner and other meal 2-courses)
 • Pool Access
 • Tea or coffee access

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th July 2025.

📍 Location:

 • Taylors Hill Boutique Hotel, Pattiyagama estate, Deltota (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Customers must call the property and check availability before booking a data
 • Check-in at 2 pm and check-out at 12 PM
 • Guests can buy activities from the hotel
 • Price includes all service charges and taxes

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)