නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

2x Crispy Chicken Burger + Regular Fries + 2x Mojito for 2 people

2x Crispy Chicken Burger + Regular Fries + 2x Mojito for 2 people

Papa's Treat, Colombo 13

නිතිපතා මිල 2,399.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,900.00 LKR විකුණුම් මිල 2,399.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

 

Pair a Crispy Fried Chicken Burger with Regular Fries and enjoy your experience with two refreshing Mojito. It's a perfect combo for duo who are willing to have a mouth-watering meal!

 

Includes:

 • 2x Daisy Treat (Crispy Fried Chicken Burger)
 • Regular Fries
 • 2x Mojito to choose:
  • Virgin Mojito
  • Strawberry Mojito
  • Peach Mojito

 

Other Information:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th June, 2024
 • Opening hours: Tuesday - Sunday, 11:00 AM – 10:00 PM
 • Takeaway and dine-in only.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න