නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

1x Biriyani (Mutton, Prawn, Chicken, Fish or Veg) + 1x Drink or Dessert of your choice

1x Biriyani (Mutton, Prawn, Chicken, Fish or Veg) + 1x Drink or Dessert of your choice

Chef Ceylon, Wellawatta

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
85 in stock
නිතිපතා මිල 1,699.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,500.00 LKR විකුණුම් මිල 1,699.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy Indian cuisine with gentle music in a peaceful setting. Choose your favourite Indian Biriyani from variety of flavourful biriyanis with refreshing beverage or dessert of your choice.

✅ Includes:

 • 1x Aromatic Biriyani to choose from
  • Veg
  • Egg
  • Prawn
  • Fish
  • Chicken
  • Mutton
 • 1x Drink or Dessert to choose from
  • Soft drinks
   • Fresh Juice
   • Lassi
   • Milkshakes
   • Mojitos
  • Desserts
   • Fruit Salad with Ice Cream
   • Fruit Plater

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until June 31st, 2024.

📍 Location:

 • The Chef Ceylon, 324 Colombo - Galle Main Rd, Colombo 10350 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM – 10:30 PM.

ℹ️ Other Information:

 • Early reservation recommended
 • Takeaway and dine-in only.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)