නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1x Cake Slice + 1x Cup of Tea or Coffee by English Cake Company

1x Cake Slice + 1x Cup of Tea or Coffee by English Cake Company

The English Cake Company, Colombo 05 | OGF | Havelock City

නිතිපතා මිල 1,199.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,507.00 LKR විකුණුම් මිල 1,199.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Try this slice of delicious cake made out of fresh ingredients from Sri Lanka with a steaming cup of your favorite hot coffee or tea. You can enjoy your meal while finding your cozy corner with shelves full of books that feel like home, or you can enjoy your meal choice at your favorite mall, either OGF or Havelock City.

✅ Includes:

 • 1x Cake Slice
  • Loaf
  • Chocolate cake
  • Victoria cake
 • 1x Hot drink
  • Any hot coffee available on the menu
  • Any hot tea available on the menu

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st October 2024.

📍 Locations:

 • Location 01: 18, 15 Chitra Ln, Colombo 00500 (see on Google Maps)
  • Opening hours: Monday - Sunday, 08:00 AM – 10:00 PM.
 • Location 02: 1 Galle Rd, Colombo 00300 (see on Google Maps)
  • Opening hours: Monday - Sunday, 10:00 AM – 10:00 PM.
 • Location 03: Havelock City, Havelock Rd, Colombo 00500 (see on Google Maps)
  • Opening hours: Monday - Sunday, 10:00 AM – 10:00 PM.

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in and Takeaway
 • The price includes all service charges, takeaway, and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)