නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

1x Crispy Chicken Burger + 3x Piece Drumlets + 1x Mojito

1x Crispy Chicken Burger + 3x Piece Drumlets + 1x Mojito

Papa's Treat, Colombo 13

නිතිපතා මිල 1,899.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,100.00 LKR විකුණුම් මිල 1,899.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Pair a crispy fried chicken burger with 3 pieces of Drumlets (wings) and enjoy your experience with a refreshing Mojito while saving 201 LKR. It's a perfect combo for a flavorful and satisfying meal!

✅ Includes:

 • 1x Bertha Treat (Crispy Fried Chicken Burger)
 • 3x Pieces Drumlets (Wings)
 • 1x Mojito to choose:
  • Virgin Mojito
  • Strawberry Mojito
  • Peach Mojito

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th June, 2024

📍 Location:

 • Papa's Treat, 288 George R. De Silva Mawatha, Colombo 01300 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Tuesday - Sunday, 11:00 AM – 10:00 PM

ℹ️ Other Information:

 • Takeaway and dine-in.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න