නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

කොළඹ 05 ඉංග්‍රීසි කේක් සමාගමෙන් ස්වීට් වොෆ්ල්ස් 2 x හෝ විශාල පෑන්කේක් 2 ක් සහ Juice බෝතල් 2 ක් සඳහා 38% ක වට්ටමක්

කොළඹ 05 ඉංග්‍රීසි කේක් සමාගමෙන් ස්වීට් වොෆ්ල්ස් 2 x හෝ විශාල පෑන්කේක් 2 ක් සහ Juice බෝතල් 2 ක් සඳහා 38% ක වට්ටමක්

The English Cake Company - The Cakery, Colombo 5

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Only 13 in stock
නිතිපතා මිල 2,590.00 LKR
නිතිපතා මිල 4,025.00 LKR විකුණුම් මිල 2,590.00 LKR
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

ඇතුළත් වේ:

තෝරා ගැනීමට 2 x විකල්ප:

 • කෙසෙල් සහ Salted Caramel + විප්ඩ් ක්‍රීම් (වොෆ්ල් සහ පෑන්කේක්)
 • චොකලට් Mousse, Cream සහ ස්ට්රෝබෙරි (වොෆ්ල්ස් සහ පෑන්කේක්)
 • Dark චොකලට් සහ White චොකලට් සහිත Double චොකලට් (වොෆ්ල් සහ පෑන්කේක්)
 • Classic freshly squeezed ලෙමන් යුෂ සහ සීනි (පෑන්කේක්)
 • Mini පෑන්කේක් - Golden Syrup සහිත mini කෙසෙල් හෝ mini බ්ලූබෙරි පෑන්කේක් 5 ක්.


තෝරා ගැනීමට 2 x බෝතල් කළ යුෂ:

 • කොමඩු
 • අන්නාසි
 • Passion
 • නාරං

 

වෙනත් තොරතුරු:

 • පාරිභෝගිකයින්ට දැන් වවුචරය මිලදී ගත හැකි අතර 2023 ඔක්තෝබර් 31 දක්වා ඕනෑම වේලාවක වවුචර්ය පාවිච්චි කළ හැක.
 • වවුචරය ලබා ගත හැක්කේ කොළඹ 05 අලෙවිසැලේ පමණි.
 • විවෘත වේලාවන්: සඳුදා - ඉරිදා, 8:00 AM - 10:00 PM.
 • Dine-in & Takeaway පමණි.
  • මිලට සියලුම සේවා ගාස්තු, takeaway ගාස්තු සහ බදු ඇතුළත් වේ.

  Buy this voucher as a gift

  Buying as a gift? We create gift card for you

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Buy voucher on Feelo

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  Receive voucher with QR code

  You will receive your voucher to your email address.

  Visit merchant and show your voucher

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න