නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

2x Heavenly Affogato Bliss Barefoot Garden Cafe

2x Heavenly Affogato Bliss Barefoot Garden Cafe

Barefoot Garden Cafe, 706, Galle Road, Colombo 03

නිතිපතා මිල 2,179.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,900.00 LKR විකුණුම් මිල 2,179.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Product Type
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Dive into a sensational treat with 2x Affogato from Barefoot Garden Cafe! Enjoy creamy vanilla ice cream perfectly paired with a rich espresso shot, creating the ultimate blend of sweet and bold flavors. Elevate your dessert game with this indulgent delight

✅Includes:

 • 2x Affogat
  • Espresso and Vanilla Ice Cream

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st December 2024

📍 Location:

 • Barefoot Garden Cafe, 706, Galle Road, Colombo 03. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in only
 • Vouchers can only be redeemed on weekdays (Monday - Friday)
 • Opening hours: Monday to Sunday - 10 am to 7 pm 
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)