නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 10

2x juicy Chicken Alfredo Pasta from Tropical Yum Restaurant

2x juicy Chicken Alfredo Pasta from Tropical Yum Restaurant

Tropical Yum, 51, Fife Road, Colombo 05, Sri Lanka

නිතිපතා මිල 2,499.00 LKR
නිතිපතා මිල 5,100.00 LKR විකුණුම් මිල 2,499.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Product Type
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Treat yourself to 2x Chicken Alfredo Pasta from Tropical Yum Restaurant! Enjoy two plentiful servings of creamy pasta, juicy chicken, and luscious Alfredo sauce. This tropical take on a beloved classic will comfort your soul and excite your palate. Order now and bring a taste of paradise to your table!

✅Includes:

  • 2x Chicken Alfredo Pasta

🗓️ Validity Period

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st October 2024

📍 Location:

  • Tropical Yum, 51, Fife Road, Colombo 05, Sri Lanka. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

  • Dine-in, take away and delivery possible by Pick-Me Flash
  • Opening hours: Wednesday - Sunday 10am to 10pm
  • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)