නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

2x Mitsi's Crispy Chicken Burgers with 2x Fries & Sauce

2x Mitsi's Crispy Chicken Burgers with 2x Fries & Sauce

Mitsi's Delicacies by Arabian Vibes, No. 34 A/ Bagathale Road, Colombo 03

නිතිපතා මිල 1,999.00 LKR
නිතිපතා මිල 4,200.00 LKR විකුණුම් මිල 1,999.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Discount Type
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy the perfect meal with our 2x Crispy Chicken Burgers from Mitsi's Delicacies by Arabian Vibes. These burgers feature golden-fried chicken, fresh buns, crisp lettuce and juicy tomatoes. Served with seasoned fries and a special dipping sauce. Order now for a delicious and satisfying treat.

✅ Includes:

  • 2x Crispy Chicken Burgers served with fries and sauce

🗓️ Validity Period:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until January 31st, 2025

📍 Location:

  • Mitsi's Delicacies by Arabian Vibes, No. 34 A/ Bagathale Road, Colombo 03 (see on Google Maps)
  • Opening hours: Monday - Sunday, 9 am – 10 pm.

ℹ️ Other Information:

  • Dine-in or take away
  • Opening hours: 9 a.m to 10 p.m (Voucher can be redeemed during these hours)
  • Price includes all service charges, taxes, and packaging.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)