නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

2x Nutri Energizing Pancakes or Power Breakfast with clear calorie counts

2x Nutri Energizing Pancakes or Power Breakfast with clear calorie counts

Calorie Counter Restuarant, Thimbirigasyaya

නිතිපතා මිල 2,399.00 LKR
නිතිපතා මිල 4,180.00 LKR විකුණුම් මිල 2,399.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Kickstart your day with fluffy pancakes or a protein-packed omelet breakfast. Both options come with delicious toppings and sides, perfect for a balanced and delicious morning. Plus, get the bill with total calorie count you consumed.

✅ Includes:

 • 2x Nutri Energizing Pancakes or 2x Power Breakfast

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th December 2024.

📍 Location:

 • Calorie Counter Restuarant Thimbirigasyaya, 56 Thimbirigasyaya Rd, Colombo 05 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Saturday, 08:00 AM – 10:00 PM

ℹ️ Other Information:

 • Early reservation is required.
 • Takeaway and dine-in only.
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging.

🍽️ Menu Description

 • Nutri Energizing Pancakes: Light and fluffy pancakes topped with fresh mango, a protein-packed nut mix, and a burst of berries (goji, cranberries, blueberries). Served with a fruit-filled omelet, cinnamon oats with dates, and star fruit.
 • Power Breakfast: A protein-rich omelet with pomegranate, creamy cinnamon date oats, savory mini chicken skewers, multigrain bread with sundried tomato spread, and a power-packed nut mix with berries.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)