නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

2x Submarine Aldajaj (chicken) served with fries and sauce from Arabian Vibes

2x Submarine Aldajaj (chicken) served with fries and sauce from Arabian Vibes

Arabian Vibes, Shop No. 10, Level 10, Havelock City Mall, Havelock Road, Colombo 05

නිතිපතා මිල 1,759.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,500.00 LKR විකුණුම් මිල 1,759.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Discount Type
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Experience the taste of our 2x Submarine Aldajaj (chicken) from Arabian Vibes. Packed with fresh ingredients and flavorful spices, these subs are served with crispy fries and a special dipping sauce. Order now for a delicious and satisfying meal!

✅ Includes:

 • 2x Submarine served with fries and sauce

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until January 31st, 2025

📍 Location:

 • Arabian Vibes, Shop No. 10, Level 4, Havelock City Mall, Colombo 05 (see on Google Maps)
 • Arabian Vibes, Foodie, Food Court, Ground Floor, Lotus Tower, Colombo 01. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in or take-away
 • Opening hours: Monday - Sunday, 10 am – 10 pm.
 • Opening hours: 10 a.m to 10 p.m (Voucher can be redeemed during these hours)
 • Vouchers can be redeemed at both locations. 
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Based on 3 reviews
0%
(0)
33%
(1)
0%
(0)
67%
(2)
0%
(0)
S
Shaf

Not tasty..... not worth the money...

Y
Yasara Ratnayake

Good Portion!

M
Mohammed Faizal
Not That Much Tast

Not That Much Tast