නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

4x Homemade Classic Brownie

4x Homemade Classic Brownie

Café Chocolate, 8 Stratford Ave, Colombo 05

නිතිපතා මිල 999.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,200.00 LKR විකුණුම් මිල 999.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Discount Type
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy delicious, homemade brownies at an affordable price. Relax in the peaceful cafe and enjoy a taste of home with friendly service and yummy food.

✅ Includes:

  • 4x Homemade Classic Brownies

🗓️ Validity Period:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st October 2024.

📍 Location:

  • Café Chocolate, 8 Stratford Ave, Colombo 05 (see on Google Maps)
  • Opening hours: Tuesday - Sunday, 10:30 AM – 07:00 PM.

ℹ️ Other Information:

  • Dine-in, takeaway, or via PickMe flash are arranged by the customer.
  • The price includes all service charges, takeaway, and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)