නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

1x Natural Glowing Facial & Eye Relaxation

1x Natural Glowing Facial & Eye Relaxation

Harendra Ayurveda, Athurugiriya

නිතිපතා මිල 4,899.00 LKR
නිතිපතා මිල 8,100.00 LKR විකුණුම් මිල 4,899.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Get a radiant look with natural ingredients while relaxing your tired eyes. Feel refreshed within 70mins of 1x Natural Glowing Facial Eye Relaxation.

✅ Includes:

 • 30Min. Natural Glowing Facial
  • Lemon dirt remover with face wash
  • Herbal steam
  • Blackheads remover
  • Herbal Scrub
  • Herbal Face Pack
  • Herbal toner or Ice cube treatment
  • ⁠⁠Face Massage (on customer’s request)
 • 40Min. Eye Relaxation
  • Eye Massage
  • Special Eye Relaxation Therapy
 • Free Skin checkups according to Ayurveda
  (Ayurveda practitioners will decide herbals according to customers' skin type)

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 31st, 2024.

📍 Location:

 • Harendra Ayurveda Powered by WEVEDA, Millennium City, 10150 (see on Google Maps
 • Opening hours: Can be vary according to therapist availability.

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the wellness center and book an appointment.
 • For all genders.
 • Price includes all service charges and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න