නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 15

Experience Ultimate Relax with Exclusive 1-Night Full Board Stay for 2 people at JH Villa

Experience Ultimate Relax with Exclusive 1-Night Full Board Stay for 2 people at JH Villa

JH Villa, Bathalwatta, Palatugaha

නිතිපතා මිල 93,900.00 LKR
නිතිපතා මිල 117,250.00 LKR විකුණුම් මිල 93,900.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

1-night full board stay for two at a boutique villa in Galle. Nestled atop a picturesque hill and just a five-minute stroll from the Indian Ocean, our former Portuguese colonial estate offers a unique blend of historic charm and modern luxury, ensuring a personalized and unforgettable experience.

✅ Includes:

 • 1 Night luxury full board stay for 2 people
  • Welcome drink
  • Accommodation
  • Full board meals ( 4 courses)
  • Candlelight dinner
  • Pool Access
  • Tea or coffee access
  • Gym, table tennis, badminton, and board games
  • Walking distance to the beach

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th November 2024.

📍 Location:

 • JH Villa, Bathalwatta, Palatugaha. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Customers must call the property and check availability before booking a date
 • Check-in at 2 pm and check-out at 12 PM
 • Guests can buy activities like Yoga and SPA
 • Price includes all service charges and taxes

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)