නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

Mitsi's 1x Beef Burger with 1x Fries and Sauce

Mitsi's 1x Beef Burger with 1x Fries and Sauce

Mitsi's Delicacies by Arabian Vibes, No. 34 A/ Bagathale Road, Colombo 03

නිතිපතා මිල 1,099.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,200.00 LKR විකුණුම් මිල 1,099.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Upgrade your meal with our mouthwatering 1x Beef Burger from Mitsi's Delicacies by Arabian Vibes. Made with only the finest ingredients, this burger is sure to satisfy your cravings. Pair it with our seasoned fries and special dipping sauce for a complete meal that will leave you wanting more. Order now and treat yourself to a delicious dining experience!

✅ Includes:

 • 1x Beef Burger
 • 1x Fries and sauce

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until January 31st, 2025

📍 Location:

 • Mitsi's Delicacies by Arabian Vibes, No. 34 A/ Bagathale Road, Colombo 03 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 9 am – 10 pm.

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in or take away
 • Opening hours: 9 a.m to 10 p.m (Voucher can be redeemed during these hours)
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)