නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 14

Tropical Yum's 2x Pulled Beef Sandwich and 2x Iced Tea Pairing

Tropical Yum's 2x Pulled Beef Sandwich and 2x Iced Tea Pairing

Tropical Yum, 51, Fife Road, Colombo 05, Sri Lanka

නිතිපතා මිල 3,299.00 LKR
නිතිපතා මිල 6,600.00 LKR විකුණුම් මිල 3,299.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Delight in two Pulled Beef Sandwiches from Tropical Yum Restaurant! Savor the delicious, tender pulled beef, accompanied by your choice of two refreshing iced teas. Select from Peppermint, Chamomile, Green, or Mint to enhance your dining experience. Order today and enjoy a slice of paradise at your table!

✅Includes:

 • 2x Pulled Beef Sandwiches
 • 2x Iced Tea choices:
  • Peppermint
  • Chamomile
  • Green
  • Mint

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st October 2024

📍 Location:

 • Tropical Yum, 51, Fife Road, Colombo 05, Sri Lanka. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in, take away and delivery possible by Pick-Me Flash
 • Opening hours: Wednesday - Sunday 10am to 10pm
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)