නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

Ultimate Indoor Softball Cricket Playground for 1 Hour of Pure Thrill

Ultimate Indoor Softball Cricket Playground for 1 Hour of Pure Thrill

Cricksal Arena, Nugegoda

නිතිපතා මිල 1,999.00 LKR
නිතිපතා මිල 4,000.00 LKR විකුණුම් මිල 1,999.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Calling all cricket lovers! Step into 1 hour of non-stop excitement at our Ultimate Indoor Softball Cricket Playground. Perfect your batting, master your bowling, and enjoy friendly matches. Book now and elevate your cricket experience to a whole new level!

✅ Includes:

  • Indoor softball cricket playground For one hour

🗓️ Validity Period:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until January 31st, 2025

📍 Location:

  • Cricksal Arena, No.5, Nalandarama Road, Nugegoda. Sri Lanka. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

  • Prior reservations are mandatory.
  • Vouchers can be redeemed during weekdays from 6:00am to 5:00pm.
  • Only the stumps are provided.
  • Price includes all taxes and service charges.

 

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)