නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

1-Hour Luxurious Gold Facial at Miracles salon

1-Hour Luxurious Gold Facial at Miracles salon

Miracles salon Academy by Shani Peiris, Colombo 05

නිතිපතා මිල 3,199.00 LKR
නිතිපතා මිල 8,000.00 LKR විකුණුම් මිල 3,199.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Discount Type
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Luxuriate in radiant skin in just 60 minutes. Crafted with gold-infused formulas, this facial hydrates and nourishes. Enjoy a 50% discount for a limited time. Book now for luminous skin like never before.

✅Includes:

 • 1hr gold facial

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st December, 2024

📍 Location:

 • Miracles salon & Academy by Shani Peiris, 5, 80/3c, 80 Layards Rd, Colombo 00500 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Tuesday - Saturday: 09:00 AM - 06:30 PM, Sunday 01:00 PM - 06.00 PM

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing a voucher from Feelo, the customer needs to book it in advance.
 • Only for ladies
 • Appointments will be scheduled in the order on a first-come, first-served basis.
 • Price includes all service charges and taxes.
 • There are no restroom facilities available at this location.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)