නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

1 x Roast Beef Sandwich with 1x Drink of choice of Milkshake or Coffee from Barefoot Garden Cafe

1 x Roast Beef Sandwich with 1x Drink of choice of Milkshake or Coffee from Barefoot Garden Cafe

Barefoot Garden Cafe, 706, Galle Road, Colombo 03

නිතිපතා මිල 2,479.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,300.00 LKR විකුණුම් මිල 2,479.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Product Type
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Savor the ultimate meal combo from Barefoot Garden Café! Enjoy a delicious Roast Beef Sandwich, crafted with succulent roast beef and fresh ingredients, paired with your choice of drink. Delight in a creamy Vanilla, Strawberry, or Chocolate milkshake, or choose from a selection of coffee: hot Americano, Macchiato, Cappuccino, Latte, or chilled Iced Latte or Iced Cappuccino. Experience this perfect fusion of flavor and refreshment

✅Includes:

 • 1 x Roast Beef Sandwich
  • Beef with pickled vegetables and gravy
 • 1x Drink of choice
  • Milkshakes of choice
   • Vanilla
   • Strawberry
   • Chocolate
  • Coffee of choice
   • Americano (hot)
   • Macchiato (hot)
   • Cappuccino (hot)
   • Latte (hot)
   • Iced Latte
   • Iced Cappuccino

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st December 2024

📍 Location:

 • Barefoot Garden Cafe, 706, Galle Road, Colombo 03. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in only
 • Vouchers can only be redeemed on weekdays (Monday - Friday)
 • Opening hours: Monday to Sunday - 10 am to 7 pm 
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)