නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1x Chicken or Seafood Submarine with 1x Choice of Mocktail from IBEACH Restaurant

1x Chicken or Seafood Submarine with 1x Choice of Mocktail from IBEACH Restaurant

IBEACH Restaurent, 39/6, Frazer Avenue, Dehiwala, Sri Lanka

නිතිපතා මිල 1,699.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,400.00 LKR විකුණුම් මිල 1,699.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Aren't you excited to enjoy a Chicken or Seafood Submarine with a refreshing mocktail of your choice: Virgin Caipiroska, Virgin Mary, Virgin Colada, Bubble Passion, Mango Mint, or Virgin Mojito. Perfect for a seaside lunch or romantic dinner. Plus, try our outdoor gym (cross fitness). Order now and taste the paradise!

✅Includes:

 • 1x Submarine choices:
  • Chicken submarine
  • Seafood submarine
 • 1x Mocktail choices:
  • Virgin Caipiroska
  • Virgin Mary
  • Virgin Colada
  • Bubble Passion
  • Mango Mint
  • Virgin Mojito

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st January 2025

📍 Location:

 • iBEACH Restaurant, 39/6, Frazer Avenue, Dehiwala, Sri Lanka. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in, take away, or via PickMe flash.
 • Opening hours: 6 am - 11.30 pm (Monday - Sunday)
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging
 • Pets allowed


මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)