නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

1x Chocolate Box (12 pieces) from Taj Samudra Colombo

1x Chocolate Box (12 pieces) from Taj Samudra Colombo

Taj Samudra - Colombo

නිතිපතා මිල 4,299.00 LKR
නිතිපතා මිල 4,700.00 LKR විකුණුම් මිල 4,299.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Revel in the luxurious Chocolate Box from the Taj Samudra Colombo. Featuring 12 exquisite pieces of dark and white chocolate, this elegant box is perfect for gifting or treating yourself to a moment of pure delight. Experience the exceptional quality and rich flavors that only a premier hotel can offer, making every bite a taste of sophistication.

✅Includes:

  • 1x Chocolate box (12 pieces) with Mix of dark and white homemade chocolates

🗓️ Validity Period

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th December 2024

📍 Location:

  • The Lattice, Taj Samudra, No.25, Galle Face Center Rd, Colombo 03 (see on Google Maps)
  • Voucher redeem hours: Monday to Sunday, 9.00 am - 11.00 pm

ℹ️ Other Information:

  • Dine-in or Take Away
  • This voucher can be redeemed in the following hours: 9.00 am - 11.00 pm
  • Customers can make a reservation, but it is not mandatory

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)