නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1x Choice of Coffee and 1x Choice of Panini Bread Sandwich at The Layover Marine Drive

1x Choice of Coffee and 1x Choice of Panini Bread Sandwich at The Layover Marine Drive

The Layover, Marine Drive, Colombo 03

නිතිපතා මිල 1,199.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,750.00 LKR විකුණුම් මිල 1,199.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy a delightful meal at The Layover Marine Drive with Coffee & Panini Combo. Choose from our expertly crafted Cappuccino or Latte to pair with your choice of Panini Bread Sandwich: the savory Black Chicken Melt or the indulgent Cheesy Scrambled Egg. Perfect for a quick yet satisfying bite, this combo offers a delicious escape from your daily routine.

✅ Includes:

 • Coffee choices:
  • Cappuccino
  • Latte
 • Panini Bread Sandwich choices:
  • Black Chicken Melt
  • Cheesy Scrambled Egg

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until January 31st, 2025

📍 Location:

 • The Layover- Marine Drive, 532/3j, 1 Marine Drive, Colombo 00300 (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in or takeaway
 • Available only in Marine Drive Outle
 • Opening hours: Tuesday - Sunday, 11 am – 11 pm
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)