නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

1x D.O.C Regular 12-inch Pizza in Cafe Monica - Dutch Hospital

1x D.O.C Regular 12-inch Pizza in Cafe Monica - Dutch Hospital

Cafe Monica Sri Lanka, Colombo 01

නිතිපතා මිල 1,989.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,800.00 LKR විකුණුම් මිල 1,989.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Don't miss the chance to taste the real Italian taste mixed with Italian tomatoes, extra virgin olive oil, basil, and baby mozzarella! Enjoy this perfect Italian wood-fired 1x D.O.C Regular 12-inch Pizza in Cafe Monica.

✅Includes:

 • 1x D.O.C Regular 12-inch Pizza 
  • Italian tomatoes, extra virgin olive oil, basil, and baby mozzarella

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th November, 2024

📍 Location:

 • Cafe Monica Sri Lanka, Old Dutch Hospital Complex, 09 Hospital St, Colombo 00100 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 12:00 PM – 10:00 PM

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in, take away, or via PickMe flash if arranged by the customer.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)