නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1x Delicious Chicken Pasta from top sports bar and restaurant in the area

1x Delicious Chicken Pasta from top sports bar and restaurant in the area

Green Life Restaurant, Colombo 13

නිතිපතා මිල 999.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,320.00 LKR විකුණුම් මිල 999.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Product Type
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Get ready to savor 1x Chicken Pasta, masterfully seasoned and cooked to perfection at Green Life Restaurant, the top sports bar and restaurant in the area. As the go-to venue for Cricket World Cup match screenings, Green Life offers an unparalleled dining experience for sports fans and food lovers alike. Join us for an evening of delicious cuisine and thrilling cricket action!

✅Includes:

  • 1x Chicken Pasta

🗓️ Validity Period

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st January 2025

📍 Location:

  • Green Life Restaurant (PVT) LTD, 34, New Chetty Street, Colombo 13, (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

  • Dine-in or take away.
  • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)