නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

1x Gourmet Sandwiches of Choice with 1x Coffee of Choices

1x Gourmet Sandwiches of Choice with 1x Coffee of Choices

Café Chocolate, 8 Stratford Ave, Colombo 05

නිතිපතා මිල 1,359.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,700.00 LKR විකුණුම් මිල 1,359.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy the perfect duo with our 1x Gourmet Sandwiche & 1x Custom Coffee combo! Choose from Tuna Sandwich with cheese or Ham and cheese sandwich, each made with premium ingredients for a delicious meal. Pair it with your favorite coffee: Espresso, Doppio, Cappuccino, or Hot/Cold Latte, available in classic or flavored options. Treat yourself to a delightful blend of flavors and quality at our cafe today!

✅Includes:

 • 1x Sandwiches of Choice:
  • Tuna Sandwich with cheese
  • Ham and cheese sandwich  
 • 1x Coffee of Choices:
  • Espresso (Classic/Flavoured)
  • Doppio (Classic/Flavoured)
  • Cappuccino
  • Latte (Hot / Cold)

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st January 2025

📍 Location:

 • CAFE CHOCOLATE, Dutchway Dairies, Stratford Ave, Colombo 5. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in or take away.
 • Open from Tuesday to Sunday. Closed on Mondays.
 • Opening hours: 10.30 a.m to 07.00 p.m
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)