නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1x Half Grilled Chicken from Green Life Restaurant/Sports Bar

1x Half Grilled Chicken from Green Life Restaurant/Sports Bar

Green Life Restaurant, Colombo 13

නිතිපතා මිල 1,199.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල 1,199.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Product type
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Aren't you excited to enjoy our 1x Half Grilled Chicken, perfectly seasoned and grilled to perfection at Green Life Restaurant, the premier sports bar and restaurant in the area? As the exclusive spot for screening Cricket World Cup matches, Green Life is not just a dining experience but a hub for sports enthusiasts.

✅Includes:

  • 1x Half Grilled Chicken

🗓️ Validity Period

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st January 2025

📍 Location:

  • Green Life Restaurant (PVT) LTD, 34, New Chetty Street, Colombo 13, (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

  • Dine-in or take away.
  • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)