නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

1x Night stay at a Colonial Villa near Mawella Beach for 2 people

1x Night stay at a Colonial Villa near Mawella Beach for 2 people

Mawella House 1807, Tangalle

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
100 in stock
නිතිපතා මිල 26,999.00 LKR
නිතිපතා මිල 30,000.00 LKR විකුණුම් මිල 26,999.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

Options
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Visit this stunning colonial villa a few steps from the white sands of Mawella Beach with a massive garden with peacocks. Start your day with a complimentary breakfast, indulge at the in-house spa, and chill in trendy comfort. You can relax by the pool, soak up the sun on the private beach, or explore nearby wonders.

✅ Includes:

 • 2x Welcome drink
 • Accommodation
 • Full / Half board meals
 • Beach access
 • Tea or coffee access

🏝️ Nearby Places:

 • Mawella Beach - 100m

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th November 2024.
 • Seasonal Vouchers are valid until 8th April 2024.

📍 Location:

 • Mawella House 1807, Moraketiara, Nakulugamuwa, 172 Walawwatte Kotuwawewattha, Tangalle (see on Google Maps)
  • Check-in: 02:00 PM
  • Check-out: 12:00 PM

  ℹ️ Other Information:

  • After purchasing the voucher from Feelo, customers should call the hotel to book it in advance.
   • Contact No: 0763498506 (Mr. Adish)
  • Pets allowed.
  • The price includes all service charges and taxes.

  Buy this voucher as a gift

  Buying as a gift? We create gift card for you

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Buy voucher on Feelo

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  Receive voucher with QR code

  You will receive your voucher to your email address.

  Visit merchant and show your voucher

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)