නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 11

1x Night or 2x Nights stay in luxurious chalets by the Walawe River

1x Night or 2x Nights stay in luxurious chalets by the Walawe River

Freedom Eco Resort, Udawalawa

නිතිපතා මිල 30,299.00 LKR
නිතිපතා මිල 34,000.00 LKR විකුණුම් මිල 30,299.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Varients
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Experience the ultimate eco-friendly getaway in luxurious chalets by the Walawe River, adjacent to Udawalawe National Park. Explore scenic nature trails, encounter vibrant fauna and flora, and unwind with refreshing drinks and exquisite meals by the river.

✅ Includes:

 • Welcome drinks
 • Accommodation
 • Full-board meals
 • Walking distance to the natural pool
 • Tea or coffee
 • 3 hours Safari

🪄 Variants:

 • Full-board 1-night stay for 2 people
 • Full-board 2-night stay for 2 people

🏝️ Nearby Places:

 • 15 min to the Udawalawe National park

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 5th May 2025

📍 Location:

 • Freedom Eco Resort, Tummodara Road South Channel C D E. Place, Udawalawa 70190(see on Google Maps)
  • Check-in: 1:30 PM.
  • Check-out: 12:00 PM.

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing the voucher from Feelo, customers must call the resort and make a reservation
 • Pets are not allowed.
 • The price includes all service charges and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)