නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

6x Paani Puri + 1x Onion Pakoda + 2x Masala Chai in Indian Street Style

6x Paani Puri + 1x Onion Pakoda + 2x Masala Chai in Indian Street Style

INDIAN KITCHEN, Colombo 03

නිතිපතා මිල 799.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,837.00 LKR විකුණුම් මිල 799.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Discount Type
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Grab and enjoy this Paani Puri Combo on a bustling Indian street scene or on a craft boat with fish swimming by. Great food and awesome vibes!

✅ Includes:

 • 6x Paani puri
 • 1x Onion pakoda
 • 2x Masala Chai

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th November 2024.

📍 Location:

 • INDIAN KITCHEN, 357 R. A. De Mel Mawatha, Colombo 03 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Tuesday - Sunday, 12:30 PM – 12:00 AM

ℹ️ Other Information:

 • Takeaway and dine-in only.
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)