නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

2x MAMA RANA'S Chicken Lamprais

2x MAMA RANA'S Chicken Lamprais

Mama Rana's, Lake Dr, Colombo 00800

නිතිපතා මිල 1,599.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,080.00 LKR විකුණුම් මිල 1,599.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Discount Type
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Experience Mama Rana's wholesome 2x Dutch Burger inspired Chicken Lamprais. Succulent chicken, Mama Rana’s signature ash plantain & brinjal curry, seeni sambol, a crispy cutlet & fried egg lovingly packed into a banana leaf that helps intensify the flavours.

✅ Includes:

  • 2x Chicken Lamprais

🗓️ Validity Period:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until December 30th, 2024

📍 Location:

  • Mama Rana's, Lake Dr, Colombo 00800, Sri Lanka (see on Google Maps)
  • Opening hours: Monday - Sunday, 11 am – 3 pm.

ℹ️ Other Information:

  • Takeaway Only.
  • After purchasing a voucher from Feelo, the customer needs to order the takeaway by calling the hotline or via WhatsApp.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)