නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

2x Mouthwatering Grilled Chicken Shawarmas from Talk 'n' Town

2x Mouthwatering Grilled Chicken Shawarmas from Talk 'n' Town

Talk N Town, Dehiwala, Sri Lanka

නිතිපතා මිල 1,759.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,200.00 LKR විකුණුම් මිල 1,759.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Experience the mouthwatering flavors of 2x Chicken Shawarma at Talk 'n' Town! Enjoy tender, marinated chicken grilled to perfection, wrapped in warm pita bread, and bursting with fresh veggies and our signature sauces. Perfect for sharing or indulging solo, this halal delight promises an exciting and satisfying meal for the whole family. Come experience the taste sensation that everyone’s talking about!

✅Includes:

 • 2x Grilled Chicken Shawarma

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st January 2025

📍 Location:

 • Talk N Town, No. 53B Allen Avenue, Dehiwala, Sri Lanka. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in or takeaway
 • Opening hours:
  • 01.00pm to 12.00am (Every day of the week except Friday)
  • 02.00pm to 12.00am (only Friday)
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)