නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

2x Nutella and Dark chocolate Waffle sticks from SPIZZERTS

2x Nutella and Dark chocolate Waffle sticks from SPIZZERTS

SPIZZERTS, Pink Beach, 38 Frankfort Place, Marine Drive, Colombo 04

නිතිපතා මිල 1,299.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,200.00 LKR විකුණුම් මිල 1,299.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Product Type
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Indulge in SPIZZERTS' 2x waffle sticks, featuring creamy Nutella and rich dark chocolate in a crispy waffle. Perfect for a sweet treat, each bite promises delicious indulgence.

✅Includes:

  • 2x Nutella and Dark chocolate Waffle sticks for 2 people

🗓️ Validity Period

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th December 2024

📍 Location:

  • SPIZZERTS, Pink Beach, 38 Frankfort Place, Marine Drive, Colombo 04 (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

  • Vouchers can be redeemed from Sunday to Thursday 5 pm - 11:59 pm only
  • Dine-in and takeaway by the customer
  • The service provided may depend on product availability. "Customer needs to check the flavour availability before redeeming the voucher."
  • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)