නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

2x Chicken Fried Rice with Curd & Treacle from HARPO'S COLOMBO FORT CAFE

2x Chicken Fried Rice with Curd & Treacle from HARPO'S COLOMBO FORT CAFE

Harpo's Colombo Fort Cafe, Old Dutch Hospital Complex Echelon Square, Hospital St, Colombo 01

නිතිපතා මිල 3,299.00 LKR
නිතිපතා මිල 4,100.00 LKR විකුණුම් මිල 3,299.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy the bistro charm with our 2x Chicken Fried Rice with creamy curd, and sweet treacle. Experience the flavors of southern Europe and the Mediterranean at HARPO'S COLOMBO FORT CAFE!

✅ Includes: 

 • 2x Chicken Fried Rice
 • 2x Curd & treacle deal

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until November
  30th, 2024

📍 Location:

 • Harpo's Colombo Fort Cafe, Old Dutch Hospital Complex Echelon Square, Hospital St, Colombo 01 (see on Google Maps)
 • Voucher redeemable hours:
  • Monday - Saturday, 8:30 AM – 10:30 PM.
  • Sunday - 10:00 AM - 11:00 PM

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in and takeaway, by the customer
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)