නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

2x Tropical smoothie from Brown Bean Coffee

2x Tropical smoothie from Brown Bean Coffee

The Brown Bean Coffee, 106, Dharmapala Mawatha, Colombo 07

නිතිපතා මිල 999.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,400.00 LKR විකුණුම් මිල 999.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Product Type
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Embark on a journey of flavor with 2x Cafe Mocha hot coffee from Brown Bean Coffee! This robust blend features premium coffee beans infused with indulgent mocha and chocolate accents. Treat yourself to the alluring aroma and exhilarating taste experience!

✅Includes:

  • 2x Tropical smoothie

🗓️ Validity Period

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st December 2024

📍 Location:

  • The Brown Bean Coffee, 106, Dharmapala Mawatha, Colombo 07. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

  • Dine-in and Takeaway 
  • Vouchers can be redeemed only: Thursday to Monday - 7 am to 7 pm
  • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)