නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

30-45 Minute Weight Loss Workout Program to Achieve Your Fitness Goals

30-45 Minute Weight Loss Workout Program to Achieve Your Fitness Goals

Physio Medicare, Dehiwala-Mount Lavinia

නිතිපතා මිල 3,499.00 LKR
නිතිපතා මිල 5,000.00 LKR විකුණුම් මිල 3,499.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Achieve your fitness goals with our 30-45 minute Weight Loss Workout Program at Physio Medicare. Our experienced trainers will lead you through tailored exercises designed to burn calories, boost metabolism, and support your weight loss journey. Enjoy personalized guidance in our contemporary facility equipped with advanced equipment. Take the first step towards a healthier lifestyle by scheduling your session and discovering renewed fitness and vitality

✅Includes:

  • Weight Loss Exercises for 30 - 45 minutes

🗓️ Validity Period

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th November 2024

📍 Location:

  • Physio Medicare, Peter's Lane, Dehiwala, Sri Lanka. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

  • After purchasing a voucher from Feelo, the customer must book it in advance.
  • Price includes all service charges and taxes.
  • Opening hours: 9 am - 6 pm, Monday - Friday.


මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)