නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Full Body Massage according to Ancient Ayurveda Techniques

Full Body Massage according to Ancient Ayurveda Techniques

Harendra Ayurveda, Athurugiriya

නිතිපතා මිල 4,999.00 LKR
නිතිපතා මිල 8,300.00 LKR විකුණුම් මිල 4,999.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Variants
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

A complete relaxation experience for your entire body with expert massage techniques using 100% Ayurveda Oil. Enjoy 1x Full Body Massage or 1x Head Massage & Full Body Massage for 1 person.

✅ Includes:

 • 1x treatment of your choice:
  • 45min. Full Body Massage (Abhyanga - Neck To Toe)
  • 75min. Full Body Massage (Abhyanga - Neck To Toe) + Head Massage (Shiro Abhyanga)
 • Free channeling: All customers will be channeled by Ayurveda practitioners before the massage & doctors will prescribe the Oil for mild body massage according to the customer's body type.

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 31st, 2024.

📍 Location:

 • Harendra Ayurveda Powered by WEVEDA, Millennium City, 10150(see on Google Maps
 • Opening hours: Can be vary according to therapist availability.

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the wellness center and book an appointment.
 • For all genders.
 • Price includes all service charges and taxes.
 • 100% Ayurveda Oil is used for all treatments.
 • Massage according to Ancient Ayurveda Techniques.
 • Nādi Sweda (Herbal Steam) After Body Massage.
 • Head Massage with Marma therapy. (Included in 75min session only)

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Based on 2 reviews
0%
(0)
50%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
50%
(1)
S
S.P.
Value for money

valuable for the discounted rate

A
Anonymous
Disappointing

Very lethargic. Not worth it, spend your money elsewhere