නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

90min Light Pressure or Deep Tissue massage ritual by Foreign Therapist

90min Light Pressure or Deep Tissue massage ritual by Foreign Therapist

12 STARS Spa, Colombo 07

නිතිපතා මිල 13,699.00 LKR
නිතිපතා මිල 16,200.00 LKR විකුණුම් මිල 13,699.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Voucher Price
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Choose from a light-pressure massage to melt away stress or a deep tissue treatment for a truly therapeutic experience. The 12 STARS Spa's clean and calming spa environment will leave you feeling refreshed after the friendly massage ritual by a Foreign Therapist.

✅Includes:

  • 90min Light Pressure or Deep Tissue massage ritual

🗓️ Validity Period

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th November, 2024

📍 Location:

  • 12 STARS Spa, 60 Ward Pl, Colombo 07 (see on Google Maps)
  • Opening hours: Monday - Sunday 10:00 AM–11 :00 PM 

ℹ️ Other Information:

  • After purchasing from Feelo, customer needs to book an appointment.
  • Price includes all service charges and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)