නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

Chilled Duo Delight: 2x Iced Tea of Choice from Cafe Chocolate

Chilled Duo Delight: 2x Iced Tea of Choice from Cafe Chocolate

Café Chocolate, 8 Stratford Ave, Colombo 05

නිතිපතා මිල 959.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,600.00 LKR විකුණුම් මිල 959.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Experience the ultimate refreshment with Cafe Chocolate's Chilled Duo Delight, featuring your choice of 2x iced teas. Select from Peach, Blueberry, Strawberry, or Lemon tea, each handcrafted to perfection. Our creative blends offer an incredible mix of flavors, promising a refreshing and delightful escape with every sip. Celebrate quality and taste with Cafe Chocolate's exquisite iced tea selections today!

✅Includes:

 • 2x Iced Teas to choose from:
  • Peach tea
  • Blueberry tea
  • Strawberry tea
  • Lemon tea

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st January 2025

📍 Location:

 • CAFE CHOCOLATE, Dutchway Dairies, Stratford Ave, Colombo 5. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in or take away.
 • Open from Tuesday to Sunday. Closed on Mondays.
 • Opening hours: 10.30 a.m to 07.00 p.m
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)