නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

2x Choc Luv or Milo Tella Rolled Ice Cream from Frosties

2x Choc Luv or Milo Tella Rolled Ice Cream from Frosties

Frosties Creamery, LG K22, Havelock City, Havelock Road, Colombo 05

නිතිපතා මිල 1,699.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,300.00 LKR විකුණුම් මිල 1,699.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Product type
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Experience double the joy with Frosties' 2x Rolled Ice Cream! Choose between the decadent, chocolate-filled Choc Luv or the luscious, nutty Milo Tella. Perfect for treating yourself to twice the fun and flavor in every delicious bite

✅Includes:

 • 2x Rolled Icecreams to choose from
  • Choco Luv
  • Milo Tella

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st December 2024

📍 Location:

 • Frosties, Inside the One Galle Face Mall, Colombo, Sri Lanka. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in and take away
 • Vouchers can only be redeemed on weekdays (Monday - Thursday, 10:00 AM to 10:00 PM)
 • Opening hours: Monday to Saturday - 10:00 AM to 10:00 PM, Sunday - 10:00 AM to 6:00 PM
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)