නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

NEKO AND KOPI's 1x Playful Japanese Bento with 1x Milo Mochi

NEKO AND KOPI's 1x Playful Japanese Bento with 1x Milo Mochi

Neko and Kopi, Nawala, Sri Lanka

නිතිපතා මිල 2,999.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,990.00 LKR විකුණුම් මිල 2,999.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Embrace your inner child with NEKO AND KOPI's Playful 1x Japanese Bento. Enjoy 3 sushi rice onigiri, a crispy chicken cordon bleu layered with fried egg and chicken sausage, sweet corn, a fresh salad of red & white cabbage, carrot, and lettuce, and 1x Milo mochi. Made with care in our charming cat and anime-themed restaurant, this bento brings a playful and delicious touch to your day.

✅Includes:

 • 1x Japanese kids bento meal
  • x3 Sushi rice onigiri
  • x1 Cordon bleu
  • Layers of Crispy Chicken, Fried Egg, Chicken Sausage
  • Sweet corn, Nori seaweed and a salad base of red & white cabbage, carrot and lettuce.
 • 1x Milo Mochi

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st January 2025

📍 Location:

 • Neko and Kopi, 319/4, Nawala, Sri Lanka (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in, take away, or via PickMe flash
 • Prior reservations are mandatory (6 hours prior is ideal)
 • Opening hours: 10 am to 6 pm (Monday to Friday) , 10 am to 10 pm (Saturday and Sunday)
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging


මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)