නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 30

3 or 4 Days with Private Jacuzzi, Full-board, Pools & Safari for 2 people

3 or 4 Days with Private Jacuzzi, Full-board, Pools & Safari for 2 people

Seerock The King’s Domain Hotel, Sigiriya

නිතිපතා මිල 91,990.00 LKR
නිතිපතා මිල 210,000.00 LKR විකුණුම් මිල 91,990.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Variants
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

NOTE: Vouchers can only be redeemed at the hotel for the months you selected when purchasing the voucher.

 

Included:

 • Accommodation in a spacious luxury room (kings size bed or twins double
  room).
 • Private Jacuzzi in the room.
 • Evening Tea / Coffee with Snacks for 2 people.
 • Unlimited access to Swimming pool access.
 • Rifle shooting and Cycling upon request - 1 round is free of charge (next rounds are paid).
 • Pick up from the train.
 • All hotel fees are included in the deal.

Variants:

3 Days and 2 nights + full-board dining (set menu) for 2 people:

 • 2x Full-board dining (set menu) for 2 people:
  • 2x breakfast.
  • 2x lunch.
  • 2x dinner.

3 Days and 2 nights: Safari+ full-board dining (set menu) for 2 people:

 • 2 safari tickets + a jeep ride in the Minneriya National Park (for local residents).
  • Foreign residents need to pay additional charges for the safari tickets due to government taxes as follows:
   • Per foreign adult: 25 USD + 10 USD park service charge + 15% VAT
   • Per foreign child: 15 USD + 10 USD park service charge + 15% VAT
 • Bottles of water for Safari.
 • 2x Full-board dining for 2 people:
  • 2x breakfast.
  • 2x lunch.
  • 2x dinner.

4 Days and 3 nights: Safari+ full-board dining (set menu) for 2 people:

 • 2 safari tickets + a jeep ride in the Minneriya National Park (for local residents).
  • Foreign residents need to pay additional charges for the safari tickets due to government taxes as follows:
   • Per foreign adult: 25 USD + 10 USD park service charge + 15% VAT
   • Per foreign child: 15 USD + 10 USD park service charge + 15% VAT
 • Bottles of water for Safari.
 • 3x Full-board dining for 2 people:
  • 3x breakfast.
  • 3x lunch.
  • 3x dinner.

What to do nearby?

 • 5km by walking to the iconic Sigiriya Rock.
 • 18km by car to Sigiriya Rock.
 • 3km to Pidurangala Rock.
 • 24km to Dambulla Temple.

Extras you can purchase:

 • SPA procedures in the hotel.
 • Hot Air Ballooning.

Child Policy:

 • Meal rates for children are as follows:
  • 0 to 5 years of age - Meals Free of Charge.
  • 5 to 11 years of age - Meals 50% charge ( FB 3300/= per day).
  • Anyone above 11 years of age - full rate charge ( FB 6600/= per day).
 • 2 children below 5 years of age are allowed with 2 adults in a double room (2 adults + 2 children).
 • 1 child above 5 years of age and 1 child below 5 years of age are allowed with 2 adults in a double room (2 adults + 2 children).
 • 1 child above 5 years of age is allowed with 2 adults in a double room (2 adults + 1 child).
 • 2 children above 11 years of age are allowed with 2 adults in a triple room (2 adults + 2 children).
 • 1 child above 11 years of age is allowed with 3 adults in a triple room (3 adults + 1 child).

Deal Conditions:

 • The Jeep ride + 2 safari tickets are for Sri Lankan residents
  • Foreign residents need to pay additional charges for the safari tickets due to government taxes as follows:
   • Per foreign adult: 25 USD + 10 USD park service charge + 15% VAT.
   • Per foreign child: 15 USD + 10 USD park service charge + 15% VAT.
 • After purchasing the voucher from Feelo, guests must call or email the hotel to check availability and book the stay in advance.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until December 31st, 2024, except months not mentioned in this deal.
 • Check-in is at 2 pm.
 • Check-out is at 11 am.
 • Late night and early morning check-in and check-out service are possible.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න