නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

Snorkeling package for 1x person to witness Green Sea Turtles and Underwater life (Fish, Corals etc.)

Snorkeling package for 1x person to witness Green Sea Turtles and Underwater life (Fish, Corals etc.)

Maduzz Tours Mirissa

නිතිපතා මිල 3,599.00 LKR
නිතිපතා මිල 6,000.00 LKR විකුණුම් මිල 3,599.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Embark on an unforgettable solo adventure with our Snorkeling Package! Swim with majestic green sea turtles, explore vibrant coral reefs, and discover colorful fish, all guided by our expert private guide.

✅ Includes:

 • Snorkeling package for 1 person;
  • Snorkeling to witness;
   • Green Sea Turtles.
   • Underwater life ( Fish, Corals etc.)
  • Swimming.
  • Experienced and qualified private guide.
  • All the snorkeling equipment, including fins and life jackets.

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until November 30th, 2024.

📍 Location:

 • Maduzz Tours, Mirissa beach, Mirissa. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing the voucher from Feelo, customers must call Maduzz Tours Mirissa and make a reservation.
 • Foreign residents need to pay additional charges for the tickets due to government taxes
 • Minimum age must be 5 years and they will be charged the adult rate.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)