නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

2x regular Waffle Cones with 2x scoops of Premium, homemade, and old-fashioned ice cream (100g) of your choice

2x regular Waffle Cones with 2x scoops of Premium, homemade, and old-fashioned ice cream (100g) of your choice

Frozen Ice Cream, Majestic City, Bambalapitiya

නිතිපතා මිල 699.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,200.00 LKR විකුණුම් මිල 699.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Want a yummy waffle cone? We have a fun ice cream shop! Pick 2 scoops (100g) to fill your warm, crispy waffle cone. This homemade fresh ice cream is made with love and the finest ingredients. Moreover, their Biodegradable packaging is kind to the planet!

✅ Includes: 

 • 2x regular Waffle Cones with 2 scoops of ice cream (100g) to choose from
  • Salted Caramel
  • Belgian chocolate
  • Strawberry Cheesecake
  • Fudge Brownie
  • Dark Chocolate
  • Cookie Dough
  • Marshmallow Choc chip
  • Coffee macaroon
  • Salted Caramel Crackle
  • Passion
  • Coconut
  • Peanut butter

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th November 2024.

📍 Location:

 • Frozen Ice Cream, Majestic City Food Court, Station Rd, Colombo (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM – 08:00 PM.

ℹ️ Other Information:

 • Takeaway and dine-in only.
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)