නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

1hr Ladies Haircut with Setting

1hr Ladies Haircut with Setting

ELISEO AESTHETICS, Havelock Gardens

නිතිපතා මිල 2,999.00 LKR
නිතිපතා මිල 5,000.00 LKR විකුණුම් මිල 2,999.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Transform your look with a 1-hour haircut and professional setting from the skilled stylists in "ELISEO AESTHETICS". Grab this 1x Haircut with Setting for 1 hr. Experience this luxury haircut in this luxury salon by skilled and friendly staff. 

✅ Includes:

 • 1-hour Haircut and Professional setting
  • Hair cut
  • Wash
  • Cut
  • Blow-dry setting or iron setting

It is for all types of hair length.

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until August 31st, 2024.

📍 Location:

 • ELISEO AESTHETICS, Loc 15, 291 Havelock Gardens, Colombo 10109 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 9:00AM-6:00PM.

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the salon and book an appointment.
 • Offer valid to ladies only.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)