නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

1x Chicken Kurma with Indian parata

1x Chicken Kurma with Indian parata

Acropol Restaurant, Colombo 03

නිතිපතා මිල 979.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,189.00 LKR විකුණුම් මිල 979.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Discount Type
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy creamy chicken kurma pairs perfectly with the soft and flaky paratha with warm hospitality in captivating environment.

✅Includes:

 • 1x Regular Chicken Kurma
 • 2x Indian paratas to choose from 
  • Ghee
  • Garlic

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th November, 2024

📍 Location:

 • Acropol Restaurant, 01 Schofield Pl, Colombo 03 (see on Google Maps)
 • Opening hours: 
  • Saturday - Thursday: 12 pm – 11:30 pm
  • Friday: 1:30 pm – 11:30 pm

ℹ️ Other Information:

 • Deal can be redeem after 6 pm onwards.
 • Dine-in and takeaway only.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)