නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1x Mens Haircut + Beard (1hr)

1x Mens Haircut + Beard (1hr)

Trimmers Lounge, Colombo 05

නිතිපතා මිල 1,399.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,000.00 LKR විකුණුම් මිල 1,399.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Grab this chance to have a stylish haircut and beard cut to groom yourself. Enjoy your personalized transformation in luxury environment.

✅ Includes:

 • 1x Haircut
  • 1x Beard cut

   🗓️ Validity Period:

   • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until September 30th, 2024.

   📍 Location:

   • Trimmers Lounge, 215, Havelock Rd, Colombo 00500 (see on Google Maps)
   • Opening hours: Monday - Sunday, 10:00 AM – 10:00 PM.

   ℹ️ Other Information:

   • Reservation required.
   • Mens only.
   • Price includes all service charges, take away and taxes.

   මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

   ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

   Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

   How to use voucher?

   Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

   Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

   වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

   You will receive your voucher to your email address.

   අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

   Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

   සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

   Customer Reviews

   Be the first to write a review
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)