නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1x or 2x Grilled Peri Peri Chicken Submarine (9 inches)

1x or 2x Grilled Peri Peri Chicken Submarine (9 inches)

Diego's Peri Peri, Nawala

නිතිපතා මිල 1,549.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,974.00 LKR විකුණුම් මිල 1,549.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Portion Size
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy juicy grilled chicken in a toasted roll with fiery peri peri sauce. Topped with crisp onions, creamy mayo, juicy tomatoes, and fresh lettuce. Every bite brings smoky spice, cool creaminess, and garden-fresh goodness.

✅ Includes:

 • 9 inches Peri Peri Chicken Submarino

  🗓️ Validity Period:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until November 1st, 2024

  📍 Location:

  • Diego's Peri Peri (Nawala), 403 Nawala Rd, 11222 (see on Google Maps)
  • Opening Hours: Monday - Thursday, 11:00 AM - 10:00 PM and Friday-Sunday, 11:00 AM - 11:00 PM

  ℹ️ Other Information:

  • Dine-in, take away, or via PickMe flash if arranged by the customer
  • Price includes all service charges, taxes, and packaging.

  මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

  ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

  You will receive your voucher to your email address.

  අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)