නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

1x Professional 7 in 1 Hydra Facial with guided explanations

1x Professional 7 in 1 Hydra Facial with guided explanations

Glowup Skin and Dental Clinic, Maharagama

නිතිපතා මිල 8,999.00 LKR
නිතිපතා මිල 15,000.00 LKR විකුණුම් මිල 8,999.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy a quick spa treatment for your face, making it glowy and healthy! Glowup Skin and Dental Clinic's dedicated professionals work together to leave you looking younger. Their outstanding service meets personalized care, ensuring you receive the highest-quality treatment with a guided explanation.

✅ Includes:

 • 7 in 1 Hydra Facial with guided explanation
  • STEP 1 - Cleansing
  • STEP 2 - Ultrasonic Scrub
  • STEP 3 - Radio Frequency
  • STEP 4 - Ultrasonic Therapy
  • STEP 5 - Serum Infusion
  • STEP 6 - Cold Therapy and
  • STEP 7 - LED Light Therapy
 • Benefits
  • More hydrated, bright, plump, and clear complexion.
  • Improve signs of aging.
  • Reduce fine lines & wrinkles
  • Increase firmness, even tone, texture, and brown spots
  • Reduce enlarged pores
  • Jelly Masks are an excellent addition for Hydra Facial

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th November 2024.

📍 Location:

 • Glowup Skin and Dental Clinic, 214 High Level Rd, Maharagama 10280 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 10:00 AM–06: 00 PM.

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing a voucher from Feelo, the customer must book it in advance.
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)