නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1x Stylish Kids Haircut in a Children-friendly Surrounding

1x Stylish Kids Haircut in a Children-friendly Surrounding

Poddo Hair Studio, Sri Jayawardenepura Kotte

නිතිපතා මිල 1,099.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,600.00 LKR විකුණුම් මිල 1,099.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Treat your little ones to a stylish haircut experience in a Children-friendly Surrounding and watch them shine with a fresh new look! Their skilled staff and race car seat specially designed for kids ensure both your child and you leave with smiles.

✅ Includes:

 • 1x Kids Haircut

  🗓️ Validity Period:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until September 30th, 2024.

  📍 Location:

  • Poddo Hair Studio, 16 Gunasekara Udyanaya, Sri Jayawardenepura Kotte 11222(see on Google Maps)
  • Opening hours: Monday - Sunday, 09:00 AM – 06:00 PM.

  ℹ️ Other Information:

  • Early reservation required.
  • Vouchers can be redeem only on Monday to Friday.
  • Kids only (3 months to 12 years).
  • Price includes all service charges and taxes.

  මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

  ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

  You will receive your voucher to your email address.

  අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

  Customer Reviews

  Based on 1 review
  100%
  (1)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  O
  Ondrej Lang
  Excellent place for kids haircut!

  I found this place thanks Feelo sales team, and I will always visit this place with my two boy - 1 and 3 years old :-)