නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

1x Delicious Submarine + Casava Chips + 1x Non-alcoholic Cocktail or Ice Tea

1x Delicious Submarine + Casava Chips + 1x Non-alcoholic Cocktail or Ice Tea

Pages & Coffee, Colombo - 06

නිතිපතා මිල 1,899.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,600.00 LKR විකුණුම් මිල 1,899.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Treat your taste buds with our amazing offer! Get a delicious Submarine with a refreshing drink while saving 701LKR. Enjoy mouthwatering submarines with crunchy cassava chips and pick from our refreshing drink options – all at an incredible deal you can't resist.

✅ Includes:

 • 1x Choose Your Submarine:
  • Beef Submarine with Cassava Chips
  • Chicken Submarine with Cassava Chips
 • 1x Quench Your Thirst with a Refreshing Drink:
  • Lime and Rose Crush
  • Lime and Strawberry Crush
  • Strawberry
  • Black Current
  • Lime and Rose
  • Green Ice Tea
  • Ice Tea

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th June 2024.

📍 Location:

 • Pages & Coffee, 8 Stratford Ave, Colombo 00600 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Tuesday - Sunday, 10:00 AM – 7.00 PM (closed on Mondays)

ℹ️ Other Information:

 • Takeaway and dine in only.
 • Price includes all service charges, and taxes.
 • Takeaway charges will be LKR 250

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න